Share

Search
BeisMoshiach.org
Web
תגים
ששים שנה לייסוד הרשת ##910 #215 #380 #825 #826 #827 #828 #829 #830 #831 #832 #833 #834 #835 #836 #837 #838 #839 #840 #841 #842 #843 #844 #845 #846 #847 #848 #849 #850 #851 #852 #853 #854 #855 #856 #857 #858 #859 #860 #861 #862 #863 #864 #865 #866 #867 #868 #869 #870 #871 #872 #873 #874 #875 #876 #877 #878 #879 #880 #881 #882 #883 #884 #885 #886 #887 #888 #889 #890 #891 #892 #893 #894 #895 #896 #897 #898 #899 #9 #90 #900 #901 #902 #903 #904 #905 #906 #907 #908 #909 #910 #911 #912 #913 #914 #915 #916 #917 #918 #919 #920 #921 #922 #923 אגרות קודש אגרות קודש בפרסום ראשון אדמו"ר הריי"צ אדר אורות התניא בכלים דתיקון אלול אליהו אמונה אמור אסירים אקטואליה חב"דית ב' ניסן בבא סאלי בדידי הווה עובדא בדפוס בהעלותך בהר–בחוקותי בלק במדבר בעקבות הנבואה בשבילי ההיסטוריה בשליחות המלך בשם אומרם ג' תמוז גאולה ומשיח גיוס לצבא גיל השידוכים גלגולה של נשמה דבר המערכת דבר מלכות דמות חסידית ה' טבת הבעל שם טוב הגות וואך הדפסת התניא היסטוריה חב"דית היסטוריה חסידית היסטוריה מזווית חב"דית המקדש וכליו הפצת המעיינות הפרשה החסידית הרבי הרבי הריי"צ הרבי הרש"ב השואה השליחות לכיבוש אוסטרליה התוועדות‭ ‬חסידותית התקשרות התשובה ז' אדר זיכרון להולכים זכרונות חסידיים ח"י אלול חג המו"צים חדש בעולם התורני חדשות חוני חיים חסידיים חיים של שליחות חיים של שליחות חינוך חלֹוֹם חייו חמשה עשר באב חנוכה חקת חשבון נפש חתונה ט' אדר ט"ו אלול ט"ו בסיוון טור‭ ‬אישי טכנולוגיה בשירות הגאולה י' שבט י"א ניסן י"ב תמוז י"ג ניסן י"ט כסלו י"ט כסלו / מאמר בפירסום ראשון יובל לקבוצה יומן המאסר יומנו של תמים ב-770 יוסף יחידות אצל הרבי ילדי ישראל ימים נראים כ‭' ‬מנחם‭ ‬אב‭ / ‬יום‭ ‬ההילולא כ' מנחם-אב כ"ד טבת כ"ד טבת כ"ז אדר כ"ז אדר / הגות וואָך כ"ף במר-חשוון כתבי יד בפרסום ראשון ל"ג בעומר ל"ג בעומר / בדידי הווה עובדא ל"ג בעומר / סקירה ל"ג בעומר / פתגמים ל"ג בעומר / שולחן-החג לדמותו של חסיד לדמותו של שליח לומדים ובונים מקדש לחיות עם הזמן - בעניני הגאולה ליל הסדר אצל הרבי ליל סדר לקראת י"א ניסן לקראת כינוס השלוחים לקראת תשרי לשלום בית מאוצר המלך מאמר הגות מבט אישי מבט חסדי מבצעים מה אומר הרבי מהורש"ב מואב מופתים בשליחות מזווית חסידית מחיי התמימים מחשבה חסידית מכות מצרים מלחמת יום כיפור מלחמת לבנון ממשיח וגאולה מערת המכפלה מפי חסידים מפי כתבם מרבין בשמחה משה רבינו משיח וגאולה משיח וגאולה משיח וגאולה \ ודע מה שתשיב משיח וגאולה בעשרת המבצעים משפיע נזכרים ונעשים נס בצפת נקודת מלכות סיפור סיפור‭ ‬ולקחו סיפור‭ ‬חיים סיפור‭ ‬חיים סיפור לפורים סיפור מבצעים סיפורי מופת סיפורים ופתגמים סיפורים קצרים סכנת האינטרנט סכנת האינטרנט ספירת העומר ספרד סקירה ערי מקלט פורים פורים–קטן פינחס פסח פסח שני פעילות פעילות חב"דית פרה אדומה פרוייקט מיוחד | חי וקיים פרופיל חסידי פרשת דרכים פרשת ויקהל פרשת ויקרא פרשת וישלח פרשת כי-תשא פרשת משפטים פרשת פקודי פרשת צו פרשת תזריע פרשת תצווה פרשת תרומה צו ציפייה לגאולה ציצית קרבנות קרח קשרים עם הרבי ראיון ראש השנה רב לוי יצחק רב שיח רבי רבי זוסיא מאניפולי רבי רי"יץ רוסיה רשב"י ש שבועון שהוא שליח שבועות שבת שולחן-השבת שלֹח שליחות בצל הסכנה שלימות הארץ שמחת תורה בליובאוויטש שנה מעוברת שצעדרין תומכי תמימים תורת המלך תניא תשובה תשרי תשרי אצל הרבי
Visitor Feed

chsidim@beismoshiach.org :ספר לנו על שמחות האחרונות

Tuesday
Apr082014

נולדו במזל”ט

למשפחת ר’ ישראל אברהמי, כפר חב”ד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ שמעון אברהמי, קרית גת; משפחת ר’ דוד מוריס, כפר חב”ד.

למשפחת ר’ שלום בורוכוב, נחלת הר חב”ד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ מיכאל בורוכוב, אור יהודה; משפחת ר’ ברוך קאיקוב, נחלת הר חב”ד; משפחת ר’ אברהם יצחקוב, נחלת הר חב”ד.

• למשפחת ר’ מיכאל גולדמן, קאפאה, הוואי - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ יהודה גליק, ג’רמנטאון, מרילנד - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ זושא גרינברג, שליח כ”ק אד”ש מה”מ סולון, אוהיו - להולדת הבן. ולזקניהם מרת דבורה גרינברג, בני ברק. משפחת ר’ יהודה לייב אלבסקי, שליח כ”ק אד”ש מה”מ קליבלנד.

למשפחת ר’ ישראל דורון, כפר חב”ד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ טוביה דורון, בת ים; מרת צביה דורון, גבע; משפחת ר’ מנחם מאניש פרלשטיין, מנכ”ל אור אבנר חב”ד בארה”ק, כפר חב”ד; מרת פנינה פרלשטיין, קרית שמואל; משפחת ר’ אברהם יעקב הרשקוביץ, בני ברק.

• למשפחת ר’ לוי הרשקוביץ, קראון הייטס - להולדת הבן.

למשפחת ר’ מנחם מענדל זלמנוב, רחובות - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ שמואל זלמנוב, כפר חב”ד; משפחת ר’ יעקב לנצ’נר, רחובות; משפחת ר’ נפתלי לנצ’נר, בת ים; משפחת ר’ מאיר ערד, רחובות.

למשפחת ר’ מנחם מענדל זלמנוביץ, רחובות - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ ישראל ברוך זלמנוביץ, רחובות; משפחת ר’ יחיאל יוסף זאיאנץ, ס. פאולו, ברזיל; משפחת ר’ לייב זאיאנץ, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ס. פאולו, ברזיל.

למשפחת ר’ מנחם מענדל חגג, רחובות - להולדת הבן.

למשפחת ר’ שמואל הכהן כפלין, כפר חב”ד - להולדת הבנים התאומים; ולזקניהם משפחת ר’ זאב יוסף הכהן כפלין, מגדל העמק; משפחת ר’ דניאל שאבי, כפר חב”ד.

למשפחת ר’ שמעיה לבייב, סביון - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ לוי לייב, בני ברק.

למשפחת ר’ שלום לבקיבקר, צפת - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ יוסף יצחק לבקיבקר, מנהל תלמוד תורה ‘אור מנחם’ בנים צפת; מרת חיה חנטשע לבקיבקר, צפת; מרת כהנא, בני ברק; משפחת ר’ אלתר בצלאל קופצ’יק, שליח כ”ק אד”ש מה”מ פונה, הודו; מרת אסתר קופצ’יק, קרית אתא.

למשפחת ר’ שלום דובער יהושע ליפש, משגיח ישיבת חח”ל חיפה - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ יצחק ליפש, מנהל צא”ח צפת; משפחת ר’ אלעזר ליפש, כפר חב”ד; משפחת ר’ קלמן שמולביץ, ירושלים; משפחת ר’ חיים אלעזר הכהן רייכמן, כפר חב”ד; משפחת ר’ שמואל מנחם מענדל שניאורסון, ירושלים.

למשפחת ר’ עידו מגור, שליח כ”ק אד”ש מה”מ מושב צרופה - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ רפאל מגור, עפולה; משפחת ר’ אברהם קדוש, כפר חב”ד; מרת לאה אמיתי, כפר חב”ד.

למשפחת ר’ משה יהודה נמני, שליח כ”ק אד”ש מה”מ מרטיניק, צרפת - להולדת הבן מנחם מענדל; ולזקניהם משפחת ר’ שמעון נמני, לונדון, אנגליה; משפחת ר’ אהרן אלטביי, צרפת.

• למשפחת ר’ מאיר פישר, קראון הייטס - להולדת הבן.

למשפחת ר’ מנחם מענדל הלוי קירש, כפר חב”ד - להולדת הבן שלום דובער; ולזקניהם משפחת ר’ יוסף יצחק הלוי קירש, שליח כ”ק אד”ש מה”מ צור הדסה; משפחת ר’ שלמה הלוי קירש, יוהנסבורג דרום אפריקה; משפחת הרב אשר לעמיל הכהן כהן, רב קהילת חב”ד ביתר עילית; משפחת ר’ חיים אליעזר הכהן רייכמן, כפר חב”ד; משפחת ר’ שמואל מנחם מענדל שניאורסון, ירושלים.

למשפחת ר’ אשר רבינוביץ, נחלת הר חב”ד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ שמואל בן ציון רבינוביץ, ירושלים; משפחת ר’ הלל רבינוביץ, ירושלים; משפחת ר’ פנחס רוזנשטיין, בני ברק; משפחת הרב יעקב מנדלזון, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ורב קהילת חב”ד ערד; משפחת ר’ נחמיה מנדלזון, ירושלים; מרת שרה גיטל ליפסקר, משלוחי כ”ק אד”ש מה”מ ערד

למשפחת ר’ נתנאל ריבני, שליח כ”ק אד”ש מה”מ סינגפור - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ מרדכי ריבני, לוד; משפחת ר’ מנחם אסולין, כפר חב”ד.

למשפחת ר’ רפאל שובל, צפת - להולדת הבן.

למשפחת ר’ יהודה לייב שניידר, ירושלים - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת נח שניידר, ירושלים; משפחת ר’ שמואל טייכמן, נחלת הר חב”ד; משפחת ר’ משה אהרן טייכמן, כפר חב”ד; משפחת ר’ אריה יהודה לייב הלוי לוין, רחובות; מרת חיה וייס, נתניה.

למשפחת ר’ מרדכי ברוך, מגדל העמק - להולדת הבת רבקה גאולה; ולזקניהם משפחת ר’ ישראל ברוך, מגדל העמק; משפחת ר’ צבי הירש מידנצ’יק, כפר חב”ד.

למשפחת ר’ לוי דיסקין, קראון הייטס - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ ישראל מאיר דיסקין, שליח כ”ק אד”ש מה”מ , מינכן, גרמניה; משפחת ר’ שמעון משה דיסקין, בני ברק; משפחת ר’ נחום שטרנברג, קראון הייטס; משפחת ר’ יוסף הלוי לוין, קליפורניה.

למשפחת ר’ דב בעריש העניג, שליח כ”ק אד”ש מה”מ צ’אנגדו, סין - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ שמואל העניג, ירושלים; משפחת הרב יצחק דוד גרוסמן, רב העיר מגדל העמק; מרת איטא קיילא רוזנברג, לוד.

• למשפחת ר’ משה וואגעל, קראון הייטס - להולדת הבת.

למשפחת ר’ שלמה חיימסון, ירושלים - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת חיימסון, ירושלים; משפחת שטרן, ירושלים.

למשפחת ר’ יהונתן יצחק, נחלת הר חב”ד - להולדת הבת שיינא חנה.

למשפחת ר’ שלום דובער לנצנר, שליח כ”ק אד”ש מה”מ קרית שפרינצק, חיפה - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ יעקב לנצנ’ר, רחובות; משפחת ר’ נפתלי לנצ’נר, בת ים; משפחת ר’ מאיר ערד, רחובות; משפחת ר’ עוזי שנאן, מושב עינב.

למשפחת ר’ לוי יצחק ניסלביץ, משפיע ישיבת קטנה חח”ל צפת - להולדת הבת רבקה; ולזקניהם משפחת ר’ חיים ניסלביץ, משפיע בישיבת חב”ד ‘תורת אמת’ ירושלים; מרת מרים ניסלביץ, נחלת הר חב”ד; מרת רחל שאולזון, ירושלים; משפחת ר’ יוסף יצחק ווילשאנסקי, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ור”י חח”ל, צפת; משפחת ר’ רפאל ווילשאנסקי, קראון הייטס.

למשפחת ר’ שי פלדמן, הרצליה - להולדת הבת חיה מושקא; ולזקניהם משפחת ר’ יגאל פלדמן, רמת אביב.

למשפחת ר’ חנוך הכהן רוזנפלד, שליח כ”ק אד”ש מה”מ וורשא, פולין - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ יוסף הכהן רוזנפלד, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ומנהל מכון אלטע צפת; משפחת ר’ אברהם יצחק הכהן רוזנפלד, בורו פארק; משפחת ר’ אברהם אהרן הלוי רובשקין, בורו פארק; משפחת הרב דב טברדוביץ, רב ומו”צ כפר חב”ד; משפחת ר’ יעקב טברדוביץ, ירושלים; מרת ציפורה הבר, כפר חב”ד

למשפחת ר’ מנחם מענדל שארף, מבשרת ציון - להולדת הבת זעלדא רחל; ולזקניהם משפחת ר’ יהושע שארף, ביתר עילית; משפחת ר’ משה פאים, ברזיל.

למשפחת ר’ רפאל שלוש, ירושלים - להולדת הבת חיה מושקא; ולזקניהם משפחת ר’ אור שלוש, ירושלים; משפחת ר’ משיח בן דוד, קרית אתא.

הגיעו למצוות

למשפחת ר’ שלום ברדוגו, בת ים - להגיע הבנים הת’ מנחם מענדל והת’ יוסף יצחק למצוות.

• למשפחת ר’ שי גלבוע, קצרין - להגיע הבן הת’ דקל למצוות.

למשפחת הרב מרדכי מנשה לאופר, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ורב שכונת רובע י”א אשדוד - להגיע הבן הת’ שלום דובער למצוות; ולזקניהם משפחת הרב טוביה בלוי, רב שכונת נווה יעקב ומנהל על יסודי בית חנה ירושלים.

למשפחת ר’ אמיר רון, צרופה - להגיע הבן הת’ אביתר למצוות.

באו בקשרי שידוכין

 • למשפחת ר’ אמנון אברהם, לוד - לבוא הבן הת’ מנחם בקשרי שידוכין עב”ג בת חן למשפחת ר’ יועץ רידי, נס ציונה.

• למשפחת ר’ יוסף אלהרר, נתניה - לבוא הבן הת’ מנחם בקשרי שידוכין עב”ג חנה למשפחת ר’ יצחק שורקי, צפת.

• למשפחת ר’ חנוכה אליגוייב, מוסקבה, רוסיה - לבוא הבן הת’ רון בקשרי שידוכין עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ אברהם בש, ירושלים; ולזקניהם משפחת ר’ יואל גולדברג, צפת.

• למשפחת הרב משה ראובן אסמן, שליח כ”ק אד”ש מה”מ והרב הראשי אוקראינא קייב, אוקראינא - לבוא הבן הת’ שמואל בקשרי שידוכין עב”ג דבורה לאה למשפחת ר’ יצחק גרוזמן, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ראשון לציון; ולזקניהם משפחת ר’ מאיר צבי גרוזמן, מראשי ישיבת חב”ד תות”ל המרכזית כפר חב”ד; משפחת ר’ זאב וואלף קסלמן, כפר חב”ד.

• למשפחת ר’ משה מרדכי ארנשטיין, משפיע בישיבת חח”ל צפת - לבוא הבן הת’ אברהם בקשרי שידוכין עב”ג הניה למשפחת ר’ דוד משה ערנטריי, ערד; ולזקניהם מרת מרים ארנשטיין, יד בנימין; משפחת ר’ יהודה לייב דובוב, קראון הייטס.

• למשפחת ר’ בן ציון בורגן, כפר חב”ד - לבוא הבן הת’ אריה בקשרי שידוכין עב”ג פערל פנינה למשפחת ר’ יצחק יעקב רוזנשיין, ירושלים; ולזקניהם משפחת ר’ אברהם גרודקא, כפר חב”ד; מרת אסתר מלכה פריידא רוזנשיין, ירושלים; משפחת ר’ יהושע יוזביץ, ירושלים.

• למשפחת ר’ אבינועם בן יוסף, מגדל העמק - לבוא הבן הת’ נתנאל בקשרי שידוכין עב”ג חסיה למשפחת ר’ אריה פיקל, נחלת הר חב”ד.

• למשפחת ר’ ישראל צבי גליצנשטיין, נחלת הר חב”ד - לבוא הבן הת’ מאיר שלמה בקשרי שידוכין עב”ג מנוחה רחל למשפחת הרב מנחם מענדל חיים ברוך הלוי וולפא, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ורב קהילת חב”ד נתניה; ולזקניהם מרת (יפה) שיינדל מושקא וולפא, ירושלים; משפחת ר’ חיים מנחם טייכטל, ירושלים.

• למשפחת ר’ אשר דנה, ירושלים - לבוא הבן הת’ שלמה אלימלך בקשרי שידוכין עב”ג מיכל למשפחת ר’ ישראל ריבר, נחלת הר חב”ד.

• למשפחת ר’ מרדכי הלפרין, מירון - לבוא הבן הת’ שמואל צבי בקשרי שידוכין עב”ג חנה למשפחת ר’ חנוך העניך זילברשטרום, כפר חב”ד; ולזקניהם מרת מרים זילברשטרום, ירושלים; משפחת הרב אברהם מיכאל הלפרין, חבר בי”ד רבני חב”ד רב הגבעה הצרפתית ירושלים; משפחת ר’ אברהם דוד וינגוט, ירושלים

• למשפחת לאה חן, בני ברק - לבוא הבן הת’ יעקב בקשרי שידוכין עב”ג מרים למשפחת ר’ משה לידר, ירושלים.

• למשפחת ר’ חיים מזרחי, קרית שמואל - לבוא הבן הת’ ישראל בקשרי שידוכין עב”ג שטערנא למשפחת ר’ יצחק גנדל, עמנואל.

• למשפחת ר’ מיכאל מלכא, באר שבע - לבוא הבן הת’ שניאור זלמן ישראל בקשרי שידוכין עב”ג ימימה שרה למשפחת ר’ דוד בקוש, שליח כ”ק אד”ש מה”מ בית אל.

• למשפחת ר’ קלמן הלוי רובין, מלבורן, אוסטרליה - לבוא הבן הת’ אריה דוד הלוי בקשרי שידוכין עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ ברוך הלוי קפלן, ירושלים.

• למשפחת ר’ ישראל שמוטקין, שליח כ”ק אד”ש מה”מ מילוואקי, וויסקונסין - לבוא הבן הת’ מאיר שלמה בקשרי שידוכין עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ יוסף יצחק אלפרוביץ, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ורמונט, אנגליה.

הקימו בית בישראל - בית חב”ד

• למשפחת ר’ עקיבא אדינייב, קרית חיים - לנישואי הבן הת’ חגי עב”ג לאה רחל למשפחת ר’ ציון עמוס, צפת.

• למשפחת אשכנזי, תל אביב - לנישואי הבן הת’ יוסף יצחק עב”ג יעל יוכבד למשפחת ר’ יוסף קורנט, שליח כ”ק אד”ש מה”מ פרדס חנה–כרכור; ולזקניהם מרת אסתר קורנט, פרדס חנה; משפחת ר’ צבי משי זהב, ירושלים.

• למשפחת ר’ זאב בנימין בן ציון, ירושלים - לנישואי הבן הת’ יוסף יצחק עב”ג דרייזל למשפחת ר’ שלמה זלמן ברקוביץ, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ראש פינה; ולזקניהם מרת שמשי צדיק; מרת אסתר ברקוביץ; משפחת ר’ אלעזר ליפש, כפר חב”ד.

• למשפחת ר’ חיים בר און, מעלה אדומים - לנישואי הבן הת’ יהונתן חגי עב”ג אוראל רבקה למשפחת ר’ מרדכי יהושע עמנואל, רחובות; ולזקניהם משפחת ר’ ראובן ממן.

• למשפחת ר’ ירחמיאל ראובן ברברמן, טורונטו, קנדה - לנישואי הבן הת’ יגאל עב”ג חנה שרה למשפחת ר’ דניאל ואןפראג, אמסטרדם, הולנד; ולזקניהם משפחת ר’ דוד לייאנס; מרת מרים ואן–פראג.

• למשפחת ר’ יוסף יצחק הכהן דערען, פיטסבורג, פנסילבניה - לנישואי הבן הת’ שלמה צבי הכהן עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ חיים דוד קגן, מונסי, ניו יורק; ולזקניהם משפחת ר’ יעקב דוב הכהן כ”ץ; מרת טניא דערען; מרת מרגלית המונד.

• למשפחת ר’ מיכאל יעקב דרייזין, צפת - לנישואי הבן הת’ ישעיה יהודה עב”ג ציפורה למשפחת לאוריה, ירושלים–ברזיל.

• למשפחת ר’ שמריהו הראל, נצרת עילית - לנישואי הבן הת’ שניאור זלמן עב”ג נועם רבקה למשפחת ר’ יובל הלוי חרפק, כרמיאל; ולזקניהם משפחת ר’ משה הרלב, כיסופים; מרת מסעודי ממן, נצרת עילית; מרת ג’ינה חנה אסתר סמיאטיץ’; מרת ג’ואן לי מילר.

• למשפחת ר’ צדוק יהושע, עפולה - לנישואי הבן הת’ יוסף יצחק עב”ג עדי למשפחת ר’ משה עבאדה, אופקים.

• למשפחת ר’ יצחק מליוב, נחלת הר חב”ד - לנישואי הבן הת’ יוסף חיים עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ יגאל עובדיה, כפר חב”ד; ולזקניהם ר’ ניסן מליוב; מרת צ’חלה רחל עובדיה, עפולה.

• למשפחת ר’ מנחם מאניס נוימן, שליח כ”ק אד”ש אבן יהודה - לנישואי הבן הת’ יוסף יצחק עב”ג רבקה הענדל למשפחת ר’ נועם יצחק ברטוב, שליח כ”ק אד”ש מה”מ בלפוריה; ולזקניהם מרת אסתר נוימן, תל אביב; משפחת ר’ דוד ברנד, ירושלים; מרת חיה יהודית בר–טוב, רעננה; משפחת ר’ צבי אריה שפלטר, ירושלים.

• למשפחת ר’ דוד סוסן, אשקלון - לנישואי הבן הת’ מנשה עב”ג חיה מושקא למשפחת יהודה אריה חבבו, נחלת הר חב”ד; ולזקניהם מרת עליה סוסן; מרת אסתר חבבו; משפחת ר’ רחמים אמנון עמנו.

• למשפחת ר’ אברהם אריה הלוי פרנק, ברוקלין, ניו יורק - לנישואי הבן הת’ משה יצחק עב”ג רבקה למשפחת וגנר, מונטריאול, קנדה; ולזקניהם מרת שרה רבקה סילוירס.

• למשפחת ר’ משה שומר - לנישואי הבן הת’ יהודה לייב עב”ג אסתר ליבא למשפחת ר’ מיכאל שולמן.

 

 

 

Wednesday
Mar262014

נולדו במזל”ט

למשפחת ר’ אלעד הכהן אוריאן, מגדל העמק - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ משה מרדכי הכהן אוריאן, רמת ישי; משפחת ר’ מנחם אסולין, כפר חב”ד.

למשפחת ר’ נחשון הלוי גבעוני, לוד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ יורם הלוי גבעוני, צפת; משפחת ר’ יוסף יהודא מנדלזון, לוד; משפחת ר’ יצחק יונה מנדלזון, לוד.

למשפחת ר’ דב גורליק, לוס אנג’לס, קליפורניה - להולדת הבן.

למשפחת ר’ עידן גיטלזון, צפת - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ שלמה ברגיל, רמות מנשה.

למשפחת ר’ דניאל ולך, עמנואל - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ חיים יצחק ולך, כפר סבא; מרת מרים ליטוואק, עמנואל.

• למשפחת ר’ שאול זוהר, קראון הייטס - להולדת הבן.

למשפחת ר’ יעקב זיו, קראון הייטס - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ מרדכי זיו, צפת; משפחת ר’ אליעזר קסלמן, לונדון; משפחת ר’ זאב קסלמן, משפיע בישיבת תות”ל בכפר חב”ד; משפחת ר’ חיים שמואל מנחם מענדל ליברוב, לונדון, אנגליה.

• למשפחת ר’ שניאור זלמן זנדהויז, קראון הייטס - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת זנדהויז, קראון הייטס; משפחת סוסובר, קראון הייטס.

למשפחת ר’ יוסף יצחק אליהו טיליס, לוס אנג’לס, קליפורניה - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ ירחמיאל טיליס, צפת; משפחת ר’ שלמה ווינשטיין, לונדון, אנגליה; משפחת ר’ יקותיאל ווינשטיין, לונדון, אנגליה; משפחת ר’ טוביה גולדסאבעל, לונדון, אנגליה.

• למשפחת ר’ שלום טפליצקי, פיטסבורג, פנסילבניה - להולדת הבן.

למשפחת ר’ שלמה יצחק זונדל הכהן כהן, ירושלים - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ לוי כצמן, סטטן איילנד, ניו יורק - להולדת הבן.

למשפחת ר’ שמואל יוסף לוזון, שליח כ”ק אד”ש מה”מ קלארק, פיליפינים - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ אליהו לוזון, יהוד; משפחת הרב שלמה יצחק פראנק, עכו.

למשפחת ר’ אהרן שלמה ליסון, ביתר עילית - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ שמואל ליסון, כפר חב”ד; משפחת ר’ אברהם ליסון, משפיע בכפר חב”ד; משפחת ר’ צבי אריה ביר, ירושלים.

למשפחת ר’ לוי משה לרנר, נצרת עילית - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ יעקב לרנר, כפר חב”ד; משפחת ר’ אלעזר מרדכי קעניג, משפיע בישיבת חב”ד נצרת עילית; משפחת ר’ דוד אלכסנדר זושא קעניג, ירושלים.

למשפחת ר’ עזריאל מוזיקנט, נחלת הר חב”ד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ חיים יצחק מוזיקנט, כפר חב”ד; משפחת ר’ מני מנחם מענדל וולף, נחלת הר חב”ד; מרת פעסיא וולף, לוד.

למשפחת ר’ דוד שלום מזרחי, כפר גבירול, רחובות - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת הרב שלמה מזרחי, רב שכונת כפר גבירול, רחובות; משפחת ר’ גד פדלון, שליח כ”ק אד”ש מה”מ הדר יוסף, תל אביב.

• למשפחת ר’ שלום ניו, קראון הייטס - להולדת הבן.

למשפחת ר’ אברהם סבאג, כפר חב”ד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ שמעון סבאג, קרית גת; משפחת ר’ בנימין הכהן כהן, כפר חב”ד.

למשפחת ר’ מנחם מענדל פיזם, קרית שמואל - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ יוסף אברהם פיזם, מנהל ת”ת חב”ד קרית שמואל; משפחת ר’ שמשון פיזם, רב שכונת גבעת התמרים, עכו; משפחת הרב יגאל פיזם, ר”י ישיבת חב”ד תות”ל ורב קהילת חב”ד קרית שמואל; מרת פנינה פרלשטיין, קרית שמואל.

• למשפחת ר’ אבי פיין, שיקגו, אילינוי - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ בערל פראגר, קראון הייטס - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ חיים ישראל פרמן, קליפורניה - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ מנשה פרמן, שליח כ”ק אד”ש מה”מ סנטיאגו, צ’ילה; משפחת שמוקלר, לוס אנג’לס.

למשפחת ר’ חיים יהודה לייב שמואל הכהן רוזנפלד, צפת - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ יוסף הכהן רוזנפלד, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ומנהל מכון אלטע צפת; משפחת ר’ אברהם יצחק הכהן רוזנפלד, בורו פארק; משפחת ר’ אברהם אהרן הלוי רובשקין, בורו פארק; מרת הדסה שור, משלוחי כ”ק אד”ש מה”מ ירושלים.

• למשפחת ר’ מענדל שטיפל, מוריסטאון, ניו ג’רזי - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ שלמה הרץ, סורפסייד, פלורידה - להולדת הבת.

למשפחת ר’ שניאור זלמן הכהן טורנהיים, לוד - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ יעקב הכהן טורנהיים, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ביתר עילית; מרת חיה עלקא טורנהיים, ירושלים; מרת ססיל וייספיש, ביתר עילית; משפחת ר’ יוסף יצחק בקרמן, שליח כ”ק אד”ש מה”מ גבעתיים; משפחת ר’ ישראל שמעון בקרמן, כפר חב”ד; משפחת ר’ נחום קפלן, משפיע בקהילת חב”ד לוד.

למשפחת ר’ שלמה ניימרק, נחלת הר חב”ד - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ יוסף יצחק ניימרק, כפר חב”ד; משפחת ר’ שלמה גלפרין, נחלת הר חב”ד.

• למשפחת ר’ מנחם מענדל סימונס, קראון הייטס - להולדת הבת.

• למשפחת ר’ מנחם מענדל פוזנר, קראון הייטס - להולדת הבת.

למשפחת ר’ יוסף יצחק פרוס, קראון הייטס - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ אהרן זעליג פרוס, לוד; משפחת ר’ דובער פרוס, כפר חב”ד; מרת חיה גולדשמיד, נחלת הר חב”ד; משפחת ר’ ישראל מנחם מענדל גרונר, מראשי ישיבת חב”ד תות”ל קרית גת; משפחת ר’ יהודה לייב גרונר, מזכיר כ”ק אד”ש מה”מ ומנהל קופת רבינו קראון הייטס; משפחת ר’ חיים שמואל מנחם מענדל ליברוב, לונדון, אנגליה.

למשפחת ר’ מרדכי פריימן, כפר חב”ד - להולדת הבת; ולזקניהם מרת אסתר פריימן, ירושלים; משפחת ר’ יצחק פייביש גינזבורג, כפר חב”ד.

• למשפחת ר’ ירחמיאל קוזצקי, לוס אנג’לס, קליפורניה - להולדת הבת.

למשפחת ר’ שלמה חיים ריבקין, נחלת הר חב”ד - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ שמואל ריבקין, כפר חב”ד; משפחת ר’ שמעון זוננפלד, נחלת הר חב”ד.

• למשפחת ר’ שמואל שניאורסון, לוס אנג’לס, קליפורניה - להולדת הבת

הגיעו למצוות

למשפחת ר’ ישראל ביטון, נתניה - להגיע הבן הת’ מנחם מענדל למצוות; ולזקניהם משפחת ר’ שמעון ביטון, נתניה.

למשפחת ר’ יאיר מעודה, נתניה - להגיע הבן הת’ לוי למצוות; ולזקניהם מרת אורה מעודה, ראש העין; משפחת ר’ שלמה כרמי, עפולה.

למשפחת ר’ שלמה נוגינסקי, כפר חב”ד - להגיע הבן הת’ מנחם מענדל למצוות.

באו בקשרי שידוכין

 • למשפחת גומברג, גדרה - לבוא הבן הת’ טל בקשרי שידוכין עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ שגיא הר שפר, שליח כ”ק אד”ש מה”מ נס ציונה; ולזקניהם משפחת ר’ צבי הר שפר, חיפה.

• למשפחת ר’ טוביה יודקין, כפר חב”ד - לבוא הבן הת’ לוי בקשרי שידוכין עב”ג רודי למשפחת ר’ משה הויכברג, ירושלים; ולזקניהם משפחת ר’ אבא מיכה שטיינמיץ, כפר חב”ד.

• למשפחת ר’ ברוך מריאן, ירושלים - לבוא הבן הת’ מרדכי בקשרי שידוכין עב”ג ברכה למשפחת ר’ נועם ישראל הרפז, ירושלים.

• למשפחת ר’ אברהם ניו, קראון הייטס - לבוא הבן הת’ ישראל בקשרי שידוכין עב”ג ויטה למשפחת ר’ זאב זיילר, ירושלים.

• למשפחת ר’ אברהם יצחק הכהן רייכמן, עמונאל - לבוא הבן הת’ שמואל חיים כהן בקשרי שידוכין עב”ג אסתר למשפחת ר’ אהרן גליס, עמנואל; ולזקניהם מרת רחל רייכמן, בני ברק; משפחת ר’ יהודה רובין, שליח כ”ק אד”ש מה”מ אלון מורה; משפחת ר’ אברהם יוסף גליס, בני ברק; משפחת ר’ שמואל יצחק טרכטנברג, קרית מוצקין.

הקימו בית בישראל - בית חב”ד

• למשפחת ר’ יוסף ליפא אלפרוביץ, ירושלים - לנישואי הבן הת’ דובער עב”ג חנה למשפחת ר’ אברהם יעקב הכהן סוסובר, נחלת הר חב”ד; ולזקניהם משפחת ר’ ירחמיאל אלפרוביץ, ירושלים; משפחת ר’ יצחק יהודה קוביטשעק, ירושלים.

• למשפחת ר’ ראובן ירמיה הכהן בלוי, קראון הייטס - לנישואי הבן הת’ יוסף יצחק הכהן עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ יששכר דב צביבל, ברוקלין, ניו יורק; ולזקניהם ר’ חיים אהרן קופרמן; משפחת ר’ משה צביבל; משפחת ר’ יעקב שלמה גולדשטיין; מרת לאה נעכע גולדשטיין; משפחת ר’ יוסף סופר–צימענט.

• למשפחת ר’ אהרן ברק, אשדוד - לנישואי הבן הת’ גבריאל עב”ג רות חנה למשפחת ר’ אורי ברגדא, אלעד.

• למשפחת ר’ יוסף יצחק זקלס, נחלת הר חב”ד - לנישואי הבן הת’ משה עב”ג מיכל למשפחת ר’ משה אהרן פלמן, צפת; ולזקניהם משפחת ר’ מרדכי צינמון גולדברג, ברזיל; ר’ בנימין פלמן, צפת.

• למשפחת ר’ שלמה הכהן כהן, ירושלים - לנישואי הבן הת’ דוד הכהן עב”ג אסתר למשפחת ר’ לוי יובנר, קראון הייטס.

• למשפחת ר’ יוסף יצחק הלוי לוין, פיירפיט, צרפת - לנישואי הבן הת’ מרדכי יקותיאל הלוי עב”ג זלטא למשפחת ר’ אליעזר ניסילביץ, אוברוויל, צרפת; ולזקניהם משפחת ר’ חיים מנחם טייכטל; מרת מרה ניסילביץ; מרת בתיה קלמנסון.

• למשפחת ר’ שמואל דב הלוי לוין, ירושלים - לנישואי הבן הת’ מנחם מענדל הלוי עב”ג מלכה למשפחת ר’ בנימין דוד שרמן, ביתר עילית; ולזקניהם משפחת ר’ ברוך קפלן, ירושלים; משפחת ר’ מנחם יעקב רייניץ, לוד.

• למשפחת ר’ זושא סטילרמן, קראון הייטס - לנישואי הבן הת’ זלמן עב”ג חוה למשפחת שור, משלוחי כ”ק אד”ש מה”מ לארה”ק ירושלים.

• למשפחת ר’ חיים בער סטמבלר, כפר חב”ד - לנישואי הבן הת’ שניאור זלמן עב”ג רבקה למשפחת ר’ ראובן שמואל לפידות, בואנוס איירס, ארגנטינה.

• למשפחת ר’ אריה עובדיה, כפר סבא - לנישואי הבן הת’ שניאור זלמן עב”ג דבורה לאה למשפחת ר’ מנחם מענדל שאער, רחובות; ולזקניהם משפחת ר’ ניסים עובדיה; משפחת ר’ שמעון שאער, שליח כ”ק אד”ש מה”מ קרית משה, רחובות; מרת נעמי יצחקי.

• למשפחת ר’ יוסף יצחק פיקרסקי, שליח כ”ק אד”ש מה”מ תל אביב - לנישואי הבן הת’ דובער עב”ג בלומא למשפחת מרוזוב, קראון הייטס.

• למשפחת ר’ רון קולטון, ירושלים - לנישואי הבן הת’ מאיר שלום עב”ג צוף למשפחת ר’ אמנון גל, כפר חב”ד; ולזקניהם מרת נצחיה פרל, צפת; משפחת ר’ אורי לון.

• למשפחת ר’ יוסף קיסלמן, ביתר עילית - לנישואי הבן הת’ חיים זכריה עב”ג רבקה למשפחת ר’ יהודה לדרמן, ביתר עילית; ולזקניהם משפחת ר’ ישראל לדרמן, ביתר עילית.

• למשפחת ר’ שמואל שניאורסון, כפר חב”ד - לנישואי הבן הת’ צבי יהונתן עב”ג רחל למשפחת ר’ יעקב שלום ערנטרוי, ירושלים; ולזקניהם מרת עוזית שניאורסון, כפר חב”ד; משפחת ר’ יצחק יהודה קוביטשעק, ירושלים.

• למשפחת ר’ אהרן שפוטץ, ברוקלין, ניו יורק - לנישואי הבן הת’ לוי יצחק עב”ג לאה מושקא למשפחת ר’ יהושע ורנר, אוק פארק, מישיגן; ולזקניהם ר’ שלמה זלמן גלרנטר; משפחת ר’ שמחה בונים ורנר; משפחת ר’ חיים משה ברגשטיין.

 

Wednesday
Mar192014

נולדו במזל”ט

• למשפחת ר’ ברוך אלטיין, קראון הייטס - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ ברוך גנץ, קראון הייטס - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ יעקב דוידסון, פיטסבורג, פנסילבניה - להולדת הבן.

למשפחת ר’ מנחם מענדל הלוי הורביץ, צפת - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ יעקב הלוי הורביץ, ראשון לציון; משפחת ר’ יורם הלוי גבעוני, צפת.

למשפחת ר’ מאיר הגר, נחלת הר חב”ד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ אברהם יהושע העשיל הגר, נחלת הר חב”ד; משפחת ר’ ברוך מאיר זיילר, נחלת הר חב”ד.

• למשפחת ר’ שמואל וישדסקי, קראון הייטס - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ אליהו יוניק, קראון הייטס - להולדת הבן.

למשפחת ר’ מנחם מענדל חן, קראון הייטס - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ אהרן חן, קווניס; משפחת ר’ רחמים ברוך, צרפת.

• למשפחת ר’ אברהם טייטלבוים, פיטסבורג, פנסילבניה - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ זלמן לזרוב, קראון הייטס - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ אברהם מן, קראון הייטס - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ אברהם מרגלית, לוס אנג’לס - להולדת הבן.

למשפחת ר’ נחמן נחמנסון, קראון הייטס - להולדת הבן; ולזקניהם מרת יהודית מיכאלי, רחובות; משפחת ר’ יעקב לויוב, בני ברק.

למשפחת ר’ דניאל נקש, שליח כ”ק אד”ש מה”מ לדוברי צרפתית, תל אביב - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ נקש, טולוז, צרפת; משפחת קריספין, תל אביב.

• למשפחת ר’ מיכאל עצמון, קראון הייטס - להולדת הבן.

• למשפחת ר’ משה פייגלין, קראון הייטס - להולדת הבן.

למשפחת ר’ אברהם פרוס, כפר חב”ד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ אהרן פרוס, לוד; משפחת ר’ דובער פרוס, כפר חב”ד; מרת חיה גולדשמיד, נחלת הר חב”ד; מרת חנה איידלמאן, כפר חב”ד; משפחת ר’ שלום איידעלמאן, שליח כ”ק אד”ש מה”מ מרוקו; משפחת ר’ אלימלך לבנהרץ, כפר חב”ד.

למשפחת ר’ דוד קסטנבוים, לוד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ צבי קסטנבוים, כפר חב”ד; משפחת ר’ מיכאל הלוי לוין, לוד.

למשפחת ר’ יחיאל יוסף הכהן רייכמן, כפר חב”ד - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ נחמן הכהן רייכמן, כפר חב”ד; מרת לאה צ’רנאוחוב, ראשון לציון.

• למשפחת ר’ חנוך רוזנפלד, קראון הייטס - להולדת הבן.

למשפחת ר’ משה אריאל הכהן רוט, שליח כ”ק אד”ש מה”מ נאות לון, באר שבע - להולדת הבן; ולזקניהם משפחת ר’ נפתלי הכהן רוט, שליח כ”ק אד”ש מה”מ, ירושלים; משפחת ר’ קלמן דרוק, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ומנהל גני חב”ד באר שבע.

למשפחת ר’ שניאור זלמן אופן, נחלת הר חב”ד - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ יעקב אופן, ירושלים; משפחת ר’ מרדכי אולידורט, ירושלים; מרת זהבה קליין, נחלת הר חב”ד.

• למשפחת ר’ אברהם חיים ברונשטיין, קראון הייטס - להולדת הבת.

• למשפחת ר’ יוסף ברקוביץ, מיאמי, פלורידה - להולדת הבת.

למשפחת ר’ מיכאל גביזון, חיפה - להולדת הבת אסתר הדסה; ולזקניהם משפחת גביזון, חיפה; משפחת ר’ משה מרדכי הכהן אוריאן, רמת ישי.

• למשפחת ר’ שמואל גולדשטיין, קראון הייטס - להולדת הבת.

• למשפחת ר’ יצחק גורדון, אלבני, ניו יורק - להולדת הבת.

למשפחת ר’ יוסף אליהו הורנשטיין, כפר חב”ד - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ דניאל הורנשטיין, כפר חב”ד; משפחת ר’ שמעון הכהן כהן, ירושלים.

למשפחת ר’ שניאור זלמן וייספיש, נחלת הר חב”ד - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ מנחם בן ציון וייספיש, ירושלים; מרת דבורה וייספיש, ירושלים; משפחת ר’ אברהם חנוך גליצנשטיין, ירושלים; משפחת ר’ זלמן וולף, נחלת הר חב”ד; מרת בת שבע שוחט (וולף), נחלת הר חב”ד; מרת פעסיא וולף, נחלת הר חב”ד.

למשפחת ר’ יצחק חדד, שליח כ”ק אד”ש מה”מ יד אליהו, תל אביב - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ דוד שמעון חדד, מגדל העמק; משפחת ר’ שמעון דרמון, צפת; משפחת ר’ שמעון שישפורטיש, פריז, צרפת.

• למשפחת ר’ שי טאוב, פיטסבורג, פנסילבניה - להולדת הבת.

• למשפחת ר’ יצחק לוין, מונטריאול, קנדה - להולדת הבת.

• למשפחת ר’ ארי קיובמן, סנדטון, דרום אפריקה - להולדת הבת.

למשפחת ר’ יהודה הלוי קירש, קראון הייטס - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ מנחם מענדל הלוי קירש, קראון הייטס; משפחת ר’ שלמה הלוי קירש, יוהנסבורג, דרום אפריקה; משפחת ר’ אברהם צבי סג”ל–לנדא, קראון הייטס; משפחת ר’ משה פרמן, שליח כ”ק אד”ש מה”מ קארקאס, ונצואלה.

למשפחת ר’ יהודה לייב קפלן, ביתר עילית - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ ברוך קפלן, ירושלים; משפחת ר’ בן ציון הכהן כהן, כפר חב”ד; משפחת ר’ דוד נמצוב, נתניה.

למשפחת ר’ מנחם מענדל רוזנפלד, מגדל העמק - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ משה יצחק רוזנפלד, כפר חב”ד; מרת רבקה בן שחר, כפר חב”ד; משפחת ר’ שמואל צבי דוד שנור, מגדל העמק; מרת איטא קיילא רוזנברג, לוד.

למשפחת ר’ אברהם צבי ריינהולד, פוסטוויל, אייווה - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ אליעזר ריינהולד, פתח תקווה; משפחת ר’ גדליה טרנר, צפת.

למשפחת ר’ יוסף יצחק ריינהולד, ראשון לציון - להולדת הבת מלכה; ולזקניהם משפחת ר’ אליעזר ריינהולד, פתח תקווה; משפחת ר’ יעקב הלוי הורביץ, ראשון לציון.

למשפחת ר’ אייל רייצר, קרית ביאליק - להולדת הבת חנה.

• למשפחת ר’ לוי רסקין, שליח כ”ק אד”ש מה”מ רוקוויל, מרילנד - להולדת הבת.

• למשפחת ר’ שלום רפופורט, וונטנור, ניו ג’רזי - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ אברהם רפופורט, שליח כ”ק אד”ש מה”מ וונטנור, ניו ג’רזי;  משפחת ר’ לוי יצחק רביסקי, שליח כ”ק אד”ש מה”מ טורונטו, קנדה.

למשפחת ר’ מנחם מענדל שעתל, תל מונד - להולדת הבת; ולזקניהם משפחת ר’ עמרם שעתל, שליח כ”ק אד”ש מה”מ תל מונד; משפחת ר’ מאיר הכהן כהן, עפולה.

הגיעו למצוות

למשפחת ר’ דוד זכריה הלוי וולס, באר שבע - להגיע הבן הת’ אברהם הלוי למצוות; ולזקניהם משפחת ר’ יששכר דב הלוי וולס, ירושלים; משפחת ר’ חיים אהרן דברוסקין, ירושלים.

למשפחת ר’ שלום דובער הרצל, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ראש פינה - להגיע הבן הת’ אריה למצוות; ולזקניהם משפחת ר’ יוסף הרצל, כפר חב”ד; משפחת ר’ פנחס לייבוש הרצל, ירושלים; מרת שרה קפלן, משלוחי כ”ק אד”ש מה”מ, צפת; משפחת הרב משה דוד ליברמן, רב קהילת ‘שומרי הדת’ אנטוורפן, בלגיה.

באו בקשרי שידוכין

 • למשפחת ר’ אברהם הכהן אוריאן, רמת ישי - לבוא הבן הת’ ישראל הכהן בקשרי שידוכין עב”ג אסתר הדסה למשפחת ר’ עוזר ברין, רחובות; ולזקניהם משפחת ר’ דוד אריאל, ירושלים.

• למשפחת ר’ יוסף אלהרר, נתניה - לבוא הבן הת’ מנחם בקשרי שידוכין עב”ג חנה חיה למשפחת ר’ יצחק שוארקי, צפת.

• למשפחת ר’ שניאור זלמן גודמן, שליח כ”ק אד”ש מה”מ אשדוד - לבוא הבן הת’ שמואל בקשרי שידוכין עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ מנחם מאניש מן, מגדל העמק; ולזקניהם מרת נחמה ציפא גודמן, שיקגו; מרת לאה מן, נצרת עילית.

• למשפחת ר’ מנחם מענדל טננבוים, ירושלים - לבוא הבן הת’ לוי יצחק בקשרי שידוכין עב”ג שרה למשפחת שץ, ירושלים.

• למשפחת ליטוואק, בואנוס איירס - לבוא הבן הת’ דובער בקשרי שידוכין עב”ג חנה למשפחת ר’ דוד נפרסטק, שליח כ”ק אד”ש מה”מ פאולו, ברזיל.

• למשפחת ר’ דניאל סתהון, שליח כ”ק אד”ש מה”מ חולון - לבוא הבן הת’ יוסף יצחק בקשרי שידוכין עב”ג הדסה למשפחת ר’ ראובן לנדאו, נצרת עילית.

• למשפחת שוראקי, ירושלים - לבוא הבן הת’ שמואל בקשרי שידוכין עב”ג מרים למשפחת ר’ יעקב אודיש, ירושלים.

הקימו בית בישראל - בית חב”ד

• למשפחת ר’ יוסף אלהרר, נתניה - לנישואי הבן הת’ שניאור זלמן עב”ג חנה למשפחת ר’ שבתאי אושקי, הרצליה.

• למשפחת ר’ סימן טוב בהרמנד, נתניה - לנישואי הבן הת’ שי עב”ג חנה יעל למשפחת ר’ עופר גוטליב, קרית שמואל; ולזקניהם מרת מלכה לוי, נתניה; מרת טורן בהרמנד; משפחת ר’ אברהם גוטליב; מרת דינה פרץ.

• למשפחת ר’ אליהו ברייט, רעננה - לנישואי הבן הת’ שמואל עב”ג חיה מושקא למשפחת הרב שלמה יצחק פראנק, רב שכונה עכו.

• למשפחת ר’ שלמה זלמן ברקוביץ’, שליח כ”ק אד”ש מה”מ ראש פינה - לנישואי הבן הת’ יוסף יהודה עב”ג שושנה רייזל למשפחת ר’ שמואל אבא דינרי, פתח תקווה; ולזקניהם ר’ אלעזר ליפש, כפר חב”ד.

• למשפחת ר’ חיים ג’ובני, צפת - לנישואי הבן הת’ שניאור זלמן עב”ג עטרת פז למשפחת ר’ יעקב נגר, יד בנימין; ולזקניהם משפחת ר’ יצחק הכהן כהן, רחובות; מרת נגר, אשקלון; מרת כהן, אשקלון.

• למשפחת ר’ ישראל דובער ויינגרטן, שליח כ”ק אד”ש מה”מ פלינט, מישיגן - לנישואי הבן הת’ לוי יצחק עב”ג פריידא מושקא למשפחת ר’ יששכר שלמה טייכטל, קראון הייטס; ולזקניהם ר’ ישראל פולטר; משפחת ר’ חיים מנחם טייכטל. 

• למשפחת טורמן, חיפה - לנישואי הבן הת’ אילן עב”ג הניה למשפחת הלמן, עמנואל.

• למשפחת ר’ שרון הכהן כהן, מנהל גני חב”ד אשקלון - לנישואי הבן הת’ פנחס חיים עב”ג יעל למשפחת ר’ יצחק שץ, קריית מלאכי; ולזקניהם משפחת ר’ אהרן כהן, תל אביב; מרת עישה אלמליח, נתיבות; מרת חנה שץ, ירושלים; מרת חנה (ג’ורג’ט) שקלי, פריז, צרפת.

• למשפחת ר’ טוביה הלוי ליצמן, נחלת הר חב”ד - לנישואי הבן הת’ יוסף יצחק עב”ג שושנה למשפחת ר’ יהודה לייב סקובלו, כרמיאל; ולזקניהם משפחת ר’ דב מלמד, כרמיאל.

• למשפחת ר’ רחמים רפאל ציקוושוילי, ירושלים - לנישואי הבן הת’ יעקב יוסף עב”ג אלישבע למשפחת ר’ אברהם אוריאל, ירושלים; ולזקניהם משפחת ר’ שלום ציקוושוילי, ירושלים; משפחת ר’ בן ציון מיכאלשווילי, כפר חב”ד; מרת אסתר שטראוס, שיקאגו.